Terschelling

De duinen

Heerlijk de ruimte

Het Noorden van Terschelling is een breed duingebied. Kom je in de buurt van de fietspaden nog mensen tegen, verderop ben je meestal alleen.

De meeste duinen zijn begroeid, maar waar een duin kaal is, licht het fel op in de zon. Het duinzand is hier op Terschelling (en in het Noorden van Noord Holland) veel lichter van kleur dan elders in Nederland.

Op veel plekken zijn duinmeertjes, vaak met vogels: meeuwen, scholeksters, lepelaars. Boven de duinen zie je regelmatig een kiekendief of buizerd op zoek naar een prooi.

Cranberries

En in de duinvalleien groeien cranberries. In september en begin oktober plukt een bedrijf de bessen. Maar als de napluk vrijgegeven wordt, mag iedereen overal plukken. En er is meestal nog heel wat te vinden!

naar boven