Websites met stijl

vendor-prefix

Op dit naslagblad:

Inleiding

W3C, the World Wide Web Consortium , ontwerpt en onderhoudt webstandaards. Het instituut komt regelmatig met nieuwe eigenschappen. In de afgelopen jaren kwam css3 uit, nu wordt gewerkt aan css4.

Als een nieuwe eigenschap wordt voorgesteld, wordt gedurende enkele jaren overlegd hoe die eigenschap precies zal worden vormgegeven. Soms gaan de makers van een browser dan al experimenteren met die eigenschap. Die geven ze dan een vendor-prefix (ook wel browser prefix genaamd, om aan te geven dat de nieuwe eigenschap nog experimenteel is en misschien niet helemaal overeenkomt met de definitieve specificatie van de eigenschap.

Na verloop van tijd gaat een browsermaker dan over op de definitieve vorm. Pas dan is de eigenscap volldig geïmplmenteerd.

De meest gebruikte prefixes zijn:

Voorbeeld: de eigenschap column-width

Ondersteuning

De eigenschap column-width is nieuw in css3. Die eigenschap wordt nog niet door alle browsers ondersteund:

Css zonder en met prefix

voorbeeld 1: Zonder prefix: werkt alleen met de nieuwste versie (mogelijk niet met Firefox) column-width: 250px; voobeeld 2: prefixes toegevoegd: werkt ook met een aantal andere versies van de browsers -webkit-column-width: 250px;/* voor oudere versies van Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-width: 250px;/* voor Firefox */
column-width: 250px;/* voor browser(-versies) die de eigenschap volledig ondersteunen */

Kies dus voor versie 2.

Tips