Websites met stijl

Naslag: Blok en inline

Op dit naslagblad

Er zijn blok-elementen, inline-elementen, en inline-blok elementen. Ze verschillen in de ruimte die ze innemen.

Blok-element

Blok-elementen heten voluit elementen op blok-niveau (engels: block-level elements).

Dit is een blok element.

Blok element met een width van 50%. Er kan geen ander element voor of achter een blok-element komen te staan, ook al is er nog plaats.

Voorbeelden van blok-elementen

Div, p, h1, nav, header zijn voorbeelden van blok-elementen.

Inline-element

Dit is een inline-element Dit is ook een inline-element

Voorbeelden van inline-elementen

Span en a zijn voorbeelden van inline-elementen.

Inline-blok element

Een inline-blok element is een inline element dat de eigenschappen breedte en hoogte kent.

Een inline-blok element Een inline-blok element met een andere hoogte.

Voorbeelden van inline-blok elementen

Img is een inline-blok-element.

Verder kan een element tot een inline-blok element worden getransformeerd met de eigenschap display: inline‑block;