Websites met stijl

Naslag: width

Op dit naslagblad

De eigenschap width

De eigenschap width bepaalt de breedte van een element.

Opmerkingen:

Voorbeelden

width: 200px;
width: 50%;

width: 50%; betekent 50% van de breedte van de parent.

Vorm

width: waarde;

Waarden

breedteMeestal in px (pixels=beeldpunten)
%Als percentage van de breedte van de parent.
autoZo breed mogelijk binnen de parent.(standaard)
initialStandaard (auto)
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardauto (zo breed mogelijk binnen de parent)
vererftnee

Eenheden

De meest gebruikte eenheden zijn: beeldpunten (px) en %.
Voor meer mogelijkheden: zie bij eenheden

Min-width en max-width

vorbeeld: img {
width: 50%;
min-width: 100px;
max-width: 300px;
}
De breedte van de afbeelding is 50% van de breedte van de parent met een minimum van 100px en een maximum van 300px.

Opmerkingen