Websites met stijl

Naslag: text-decoration

Op dit naslagblad

De eigenschap text-decoration

De eigenschap text-decoration bepaalt of een tekst voorzien is van een lijn.

Voorbeelden

text-decoration: line-through;
text-decoration: none;

text-decoration: line-through; de tekst is doorgestreept
text-decoration: none; de tekst heeft geen streep

Vorm

text-decoration: waarde;

Waarden

nonegewone tekst (zonder streep). Dit is standaard
underlineTekst onderstreept
overlineStreep boven de tekst
line-throughStreep door de tekst
initialStandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardauto (inhoud bepaalt de hoogte)
vererftnee