Websites met stijl

Naslag: text-align

Op dit naslagblad

De eigenschap text-align

De eigenschap text-align bepaalt hoe de tekst is uitgelijnd.

Voorbeelden

text-align: right;
text-align: center;

text-align: right;De tekst is rechts uitgelijnd

text-align: center;De tekst is gecentreerd

Vorm

text-align: waarde;

Waarden

lefttekst links uitgelijnd. Dit is standaard
centertekst gecentreerd
righttekst rechts uitgelijnd
justifytekst uitgevuld (met rechte linker en rechter kantlijn
initialStandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardlinks uitgelijnd
(Dit geldt bij talen waar de schrijfrichting van links naar rechts is)
vererftja