Websites met stijl

Naslag: responsive webdesign - media queries

Op dit naslagblad

Wat is responsive webdesign

Responsive webdesign houdt in dat een website zó ontworpen wordt dat die er goed uitziet op desktops, laptops, tablets en smartphones, op schermen dus van groot tot klein.

Reponsive webdesign wordt geregeld in het stijlblad.
Het begint met gebruik van relatieve afmetingen voor bijna alle elementen.
Dus: width: 65%; in plaats van: width: 885px;

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van media queries. Daarmee kan speciale opmaak voor grote schermen (of juist voor kleine schermen) worden toegevoegd aan de standaard opmaak.

Vorm van een media querie

Bij het gebruik van media queries voor responsive webdesign zijn vooral de volgende twee vormen van belang: Vorm 1 @media screen and (max-width: breekpunt) {opmaak} Speciale opmaak voor schermen kleiner dan een bepaalde breedte.

en Vorm 2 @media screen and (min-width: breekpunt) {opmaak} Speciale opmaak voor schermen groter dan een bepaalde breedte.

Aanpak

Er zijn twee methoden om een responsive website te bouwen: van groot naar klein en van klein naar groot.

Methode 1: Van groot naar klein

Hierbij wordt gebruik gemaakt van media queries van vorm 1. Er is minimaal 1 breekpunt, maar het kunnen er ook meer zijn.
Als er verschillende breekpunten zijn, moeten die geordend zijn van groot naar klein. Zie voorbeeld 1.

Voorbeeld 1: methode 1 met breekpunten op 1250px, 900px, 600px Standaard opmaak voor grote schermen (groter dan 1250px)

@media screen and (max-width: 1250px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 1250px of kleiner */
}

@media screen and (min-width: 900px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 900px of kleiner */
}

@media screen and (min-width: 60px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 600px of kleiner */
}

Methode 2: Van klein naar groot

Hierbij wordt gebruik gemaakt van media queries van vorm 2. Er is minimaal 1 breekpunt, maar het kunnen er ook meer zijn.
Als er verschillende breekpunten zijn, moeten die geordend zijn van klein naar groot. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 2: methode 1 met breekpunten op 600px, 900px en 1250px Standaard opmaak (voor kleine schermen tot 600px)

@media screen and (min-width: 600px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 600px en groter */
}

@media screen and (min-width: 900px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 900px en groter */
}

@media screen and (min-width: 1250px; {
/* hier komt de opmaak voor schermen van 1250px en groter */
}
Opmerkingen

De viewport

Om responsive design goed te laten werken op mobieltjes moet in de head van elk html document de volgende 'viewport-regel' worden opgenomen:

De 'viewport-regel' <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Zonder deze regel probeert de browser de hele website op het mobieltje in beeld te brengen, waardoor die onleesbaar klein wordt.

Toelichting bij de regel:

Pixeldichtheid

Bij mobieltjes staan de pixels, de beeldpunten veel dichter op elkaar dan bij computers en wat oudere laptops.
Is op een wat oudere laptop een afbeelding van 100px bijna 2 cm groot op het scherm, op de nieuwste telefoons is die afbeeling minder dan een halve cm groot.
Bij gebruik van de viewport-regel houdt de browser rekening met de pixeldichtheid om te voorkomen dat de pagina op mobieltjes nog steeds te klein wordt afgebeeld.

Opmerking: