Websites met stijl

Naslag: padding

Op dit naslagblad

Eigenschap padding

De eigenschap padding bepaalt de afstand tussen de inhoud en de rand van een element.

Zie ook: box-model, margin, border.

Standaard waarde, vererving

standaardpadding: 0;
negatieve waardenniet toegestaan
vererftnee

Vorm

A Standaardvorm - 4 attributen

padding: boven rechts onder links; voorbeeld 1: padding: 10px 5px 0 8px; Padding boven 10px, rechts 5px, onder 0, links 8px.

B Met 3 attributen

Als de padding links even groot is als rechts mag de padding links worden weggelaten padding: boven rechts onder; voorbeeld 2: padding: 10px 5px 0;
Padding boven 10px, links en rechts 5px, onder 0.

C Met 2 attributen

Als padding links = padding rechts en padding boven = padding onder, kan volstaan worden met twee attributen: padding: boven rechts; voorbeeld 3: padding: 10px 5px; Padding boven- en onder: 10px; padding links en rechts: 5px

D Met 1 attribuut

Als alle paddings (boven, rechts, onder, links) even groot zijn hoeft maar één waarde opgegeven: padding: waarde; voorbeeld 4: padding: 10px; Een padding van 10px in alle richtingen.

Opmerking:

Je mag altijd de vorm met 4 attributen gebruiken. De voorbeelden 2 t/m 4 kunnen dus ook zó worden geschreven:

padding: 10px 5px 0;is hetzelfde alspadding: 10px 5px 0 5px;
padding: 10px 5px;is hetzelfde alspadding: 10px 5px 10px 5px;
padding: 10px;is hetzelfde alspadding: 10px 10px 10px 10px;

E Afzonderlijke zijden

De paddings van boven, rechts, onder en links kunnen ook afzonderlijk gespecificeerd: voorbeeld 5 padding-top: 10px;
padding-right: 5px;
padding-bottom: 0;
padding-left: 8px
Voorbeeld 5 zet dezelfde paddings als voorbeeld 1.
Afzonderlijke paddings worden voornamelijk gebruikt als je maar voor één of twee zijden de paddings wilt zetten.

Inherit en Initial

padding: inherit; De paddings van de parent worden overgenomen.

padding: initial; De paddings krijgen de standaard waarden.

Eenheden

De meest gebruikte eenheden zijn:

pxbeeldpunten (pixels)
%Als percentage van het omvattende element
Voor meer mogelijkheden: zie bij eenheden