Websites met stijl

Naslag: outline

Op dit naslagblad

Wat is de outline

De outline is een lijn om een element. Het wordt getoond buiten de border. Het is geschikt om een element er te laten 'uitspringen'.

Het verschil met de border is dat de outline geen deel uitmaakt van het element. De dikte van de outline heeft dus geen invloed op de afmetingen van het element.

Als je wilt dat een element bij aanwijzing met de muis een kader krijgt, kan je daar het beste de outline voor gebruiken. Want dan wordt het element bij aanwijzing niet groter.

Zie ook de naslag border

De outline aan alle zijden gelijk

De eigenschap outline kan worden gebruikt als de lijn aan alle zijden hetzelfde is.

Als dit niet het geval is, kijk bij Outline niet aan alle zijden gelijk

Vorm

outline: kleur stijl dikte

De waarden van de outline moeten worden opgegeven in de volgorde: kleur stijl dikte. (net andersom als bij border!). Waarden mogen worden overgeslagen, bv.outline: red solid, border: double. De niet genoemde waarden zijn dan de standaard waarden.

Gedrag

standaardinvert none medium
vererftnee

Stijlen

naamstijlvoorbeeld stijlregel
none(geen outline)outline-style: none;
dotted outline: 2px dotted blue;
dashed outline: 2px dashed blue;
solid outline: 1px solid blue;
double outline: 4px double blue;
groove outline: 6px groove blue;
ridge outline: 6px ridge blue;
inset outline: 6px inset blue;
outset outline: 6px outset blue;

Outline niet aan alle zijden gelijk

Het gebruik is verder helemaal analoog aan dat van border.