Websites met stijl

Naslag: height

Op dit naslagblad

De eigenschap height

De eigenschap height bepaalt de hoogte van een element.

Opmerkingen:

Voorbeelden

height: 200px;
height: 50%;

height: 50%; betekent 50% van de hoogte van de parent. (Is voor de parent geen hoogte ingesteld, dan wordt de hoogte 50% van de parent van de parent -enz. Als voor geen enkele ancestor een hoogte is opgegeven, dan is wordt de hoogte 50% van de hoogte van het venster.)

Vorm

height: waarde;

Waarden

breedteMeestal in px (pixels=beeldpunten)
%Als percentage van de hoogte van de parent.
autoDe inhoud bepaalt de hoogte.(standaard)
initialStandaard (auto)
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardauto (inhoud bepaalt de hoogte)
vererftnee

Eenheden

De meest gebruikte eenheden zijn: beeldpunten (px) en %.
Voor meer mogelijkheden: zie bij eenheden

Min-height en max-height

voorbeeld: img {
height: 50%;
min-height: 100px;
max-height: 300px;
}
De hoogte van de afbeelding is 50% van de hoogte van de parent met een minimum van 100px en een maximum van 300px.