Websites met stijl

Naslag: erven

Op dit naslagblad

Relaties

Elementen nemen eigenschappen over van andere elementen. We spreken dan van erven. Daarbij zijn de relaties tussen elementen van belang. Het is gebruikelijk de engelse termen voor familierelaties te gebruiken: parent, child, descendant, sibling, ancestor.

De voorbeelden hebben betrekking op de figuur.

Erven