Websites met stijl

11. Polder.html

In dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt de webpagina polder.html af gemaakt.

De elementen i en em

Er zijn twee verschillende elementen waarvan de inhoud cursief wordt afgebeeld: i en em:

Gebruik dus em om tekst te benadrukken en i voor niet benadrukte tekst die cursief moet worden afgebeeld.

De elementen b en strong

Evenzo zijn er twee verschillende elementen waarvan de inhoud vet wordt afgebeeld: b en strong:

 • Element b bestaat al heel lang. De enige functie van het element is het bet maken van de tekst.
  (Het engelse woord voor vet is bold)
 • Element strong is bedoeld voorbelangrijke tekst.
 • Gebruik dus strong voor belangrijke en b voor andere tekst die vet moet worden afgebeeld.

  Opmerkingen

  Kleine aanpassingen

  Het afmaken van polder.html gaat net zoals bij wad.html en duin.html. We beginnen met de kleine aanpassingen.

  Open polder.html in de editor en breng de aanpassingen aan:

  Kijk eventueel terug in hoofdstuk 9. Daar staan meer aanwijzigingen.

  De teksten

  figuur 2: polder.html
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
   
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Terschelling - polder</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/terschelling.css">
  </head>
   
  <body>
  <nav>
  <a href="index.html">home</a>
  <a href="">polder</a>
  <a href="duin.html">duinen</a>
  <a href="wad.html">wad</a>
  </nav>
   
  <header> <img src="img/kop2.jpg" alt="kopfoto">
  <h1>Terschelling</h1>
  </header>
   
  <div id="container">
  <main>
  <article>
  <h1>De polder</h1>
  <img class="extra" src="img/polder.jpg" alt="landkaart">
  <p>
  De Terschellinger polder is ongeveer 12 km lang
  en maximaal 2,5 km breed.<br>
  In het Noorden grenst de polder aan de duinen
  en in het Zuiden aan het Wad.
  Ten Westen van de polder liggen het dorp West-Terschelling
  en de Noordsvaarder. Ten Oosten van de polder ligt de Boschplaat.
  </p>
  <p>
  De Noordsvaarder en de Boschplaat zijn zandplaten
  die in de in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
  aan Terschelling zijn vastgegroeid.
  Ze zijn niet bedijkt en lopen bij springtij grotendeels onder water.
  </p>
  <p>
  De dorpjes (soms niet meer dan een paar huizen)
  liggen bijna allemaal langs de hoofdweg.
  Van West naar Oost zijn het: West-Terschelling,
  kortweg West genaamd, het grootste dorp;
  Hee, Kaard, Baaiduinen, Midsland, Landerum,
  Formerum, Lies, Hoorn en Oosterend.<br>
  Twee dorpjes liggen tegen de waddijk aan:
  Kinnum (ten Zuiden van Kaard) en Striep (ten Zuiden van Midsland).
  </p>
  <p>
  In de polder liggen een tiental boerderijen en drie eendenkooien.<br>
  Je ziet er altijd dieren: koeien, paarden, schapen en een keur aan vogels,
  zoals ganzen, eenden, grutto's, kievieten, scholeksters, meeuwen.
  </p>
  </article>
  </main>
   
  <aside>
  <figure>
  <img src="img/polder1.jpg" alt="">
  <figcaption>ganzen in de polder</figcaption>
  </figure>
   
  <figure>
  <img src="img/polder2.jpg" alt="">
  <figcaption>voormalig boerderijtje bij Striep</figcaption>
  </figure>
   
  <figure>
  <img src="img/polder3.jpg" alt="">
  <figcaption>eendenkooi bij Formerum</figcaption>
  </figure>
   
  <figure>
  <img src="img/polder4.jpg" alt="">
  <figcaption>schapen bij Oosterend</figcaption>
  </figure>
   
  </aside>
   
  <div class="naarboven"> <a href="#" title="naar de bovenkant van de pagina">naar boven</a> </div>
   
  </div> <!-- einde div#container -->
   
  <footer>Terschelling - parel der Wadden</footer>
  </body>
  </html>
   

  Samenvatting

  Het element i

  Het element em

  Het element b

  Het element strong