Websites met stijl

6. Afbeeldingen

In dit hoofdstuk


De header is de kopsectie van de webpagina. In het eerste deel van dit hoofdstuk vullen we de header met een kopfoto en een koptekst. Voor we dat doen kijken we waar de afbeeldingen te vinden zijn en hoe je een afbeelding in beeld brengt.

Plaats en naam van de afbeeldingen

Het is handig om alle afbeeldingen voor een website in een aparte map te plaatsen. Meestal, ook bij de website Terschelling, is dat de map img. Alle benodigde foto's staan er al in.

De namen van de afbeeldingen heb ik als volgt gekozen:

Het element img

Een afbeelding wordt getoond met behulp van het element img.
Img is een leeg element, zonder eind-tag.

Het onderstaande voorbeeld toont de afbeelding uit het bestand kop1.jpg (in de map img): figuur 1 <img src="img/kop1.jpg" alt="kopfoto">

Toelichting

Koppen

Voor het maken van koppen (titels in grote leters) kent html de elementen h1 t/m h6: h1 is de grootste kop, h2 is wat kleiner, .... h6 is de kleinste kop.

.

Een foto en h1-kop in de header zetten

We gaan nu het element header vullen met een kopfoto en een h1-kop: figuur 2 <header>
<img src="img/kop1.jpg" alt="kopfoto">
<h1>Terschelling</h1>
</header>

Afbeeldingen in de zijbalk

In de zijbalk (aside) zetten we een aantal afbeeldingen met onderschriften. Daarvoor hebben we twee nieuwe elementen nodig: figcaption en figure.

Onderschrift bij een afbeelding

Een onderschrift bij een foto zet je in het figcaption element (caption is onderschrift): figuur 3 <figcaption>Het onderschrift</figcaption>

Het element figure

Om een figuur en het onderschrift bijelkaar te houden kun je ze het beste samen in één element zetten. Daarvoor is het element figure bedoeld. Bekijk het voorbeeld in figuur 4:
figuur 4

<figure> <img src="img/polder.jpg" alt="polder">
<figcaption>De Terschellinger polder</figcaption>
</figure>

De afbeeldingen in de zijbalk aanbrengen

Met de kennis van hierboven kun je de zijbalk (aside) invullen. De html ziet er uit als figuur 5.

figuur 5 <aside> <figure><img src="img/home1.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home2.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home3.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home4.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
</aside>
figuur 6
Opmerkingen

Controleren en opslaan

figuur 7 <!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Terschelling</title>
<link rel="stylesheet" href="css/terschelling.css">
</head>
 
<body>
<nav>
<a href="index.html">home</a>
<a href="polder.html">polder</a>
<a href="duin.html">duinen</a>
<a href="wad.html">wad</a>
</nav>
 
<header> <img src="img/kop1.jpg" alt="kopfoto">
<h1>Terschelling</h1>
</header>
 
<div id="container">
<main>
<article> </article>
</main>
 
<aside>
<figure><img src="img/home1.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home2.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home3.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
<figure><img src="img/home4.jpg" alt=""><figcaption>xxx</figcaption></figure>
</aside>
 
</div>
 
<footer> </footer>

</body>
</html>


Samenvatting

Het element img

Het element figcaption

Het element figure

De elementen h1....h6