Websites met stijl

5. Het menu

In dit hoofdstuk

Een overzichtelijke layout

Het maakt bij html niet uit hoe de tekst en code over de regels wordt verdeeld: of je de hele webpagina op één regel zet, of elk woord op een nieuwe regel, het maakt niet uit.

Je mag alleen niet afbreken in sleutelwoorden (zoals elementnamen, attribuutnamen e.d.).

De volgende regels voor een overzichtelijke layout zijn gebruikelijk:

Zie bv. figuur 1, 3 en 4.

Een article element toevoegen in main

Het element article (artikel) is volgens de definitie van html5 een samenhangende tekst die ook los van de website een eenheid vormt. Het element main van onze website bevat een article. Dat gaan we nu aanbrengen:

Een link is een stuk tekst of een plaatje waarop je kunt klikken. Met een klik ga je dan naar een andere webpagina.

figuur 2
<a href="polder.html">polder</a>

Figuur 2 toont de basisvorm van een link.
In een browser ziet de link eruit als: polder. Als je (bij een echte link) op de link zou klikken spring je naar het bestand polder.html.

We bekijken figuur 2 wat nauwkeuriger:

Hiermee is het menu klaar.
Aan het einde van dit hoofdstuk vind je nog wat bijzonderheden over hyperlinks.

Controleren en opslaan

figuur 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Terschelling</title>
<link rel="stylesheet" href="css/terschelling.css">
</head>
 
<body>
<nav>
<a href="index.html">home</a>
<a href="polder.html">polder</a>
<a href="duin.html">duinen</a>
<a href="wad.html">wad</a>
</nav>
 
<header> </header>
 
<div id="container">
<main>
<article> </article>
</main>
 
<aside> </aside>
 
</div>
 
<footer> </footer>

</body>
</html>

Meer over hyperlinks

Target en title

Een uitgebreide versie van de hyperlink ziet er zó uit: figuur 5

<a href="polder.html" target="_blank" title="opent in een nieuw venster">polder</a>

Als een link in een nieuw venster opent is het verstandig om hierover een mededeling op te nemen. De bezoeker van je website weet dan wat hij kan verwachten.

Dit werkt niet op apparaten zonder muis, zoals smartphones. Gebruik tooltips dus niet voor essentiele aanwijzingen.

Het pad naar een bestand

De verwijzing naar het bestand polder.html in figuur 2 werkt in deze vorm alleen als het document polder.html in dezelfde map staat als het document met de link naar polder.html.

Meer over 'pad' vind je in de naslag bij Mappenstructuur, pad, URL.


Samenvatting

Het element article

Het element a (hyperlink)

Het element nav